Chuyển dữ liệu từ ICARUS ( Tài khoản : - Nhân vật : ) sang CRYWOLF (Tài khoản : - Nhân vật : )


Do ICARUS có thời gian chơi lâu hơn, vì vậy các nhân vật ICARUS sẽ bị giảm 1 lần Relifes nếu Relifes cao hơn 2.

Thời gian chuyển Server : 0h 22/02/2018 - 24h 01/03/2018
Các bạn hãy vào Game, sắp xếp đồ vào nhân vật cần chuyển và thực hiện chuyển Server.

MU TRUYỀN KỲ : WebSite - Download - Đăng kí - Diễn đàn
Server tiếp nhận sát nhập : CRYWOLF

Lưu ý :

  • Mỗi tài khoản chỉ chuyển được 1 nhân vật .
  • Điểm Master ko được chuyển, Vpoint, Gcoin, Wcoin ko được chuyển.
  • Bạn phải tạo tài khoản và nhân vật trước ở CRYWOLF trước khi chuyển sang .
  • Chỉ có thể chuyển đồ trên người, túi đồ chính của nhân vật chuyển đi. Rương chứa đồ, túi đồ mở rộng, cửa hàng cá nhân không được chuyển. Vì vậy các bạn để hết đồ cần thiết chuyển lên nhân vật chuyển đi.
  • Tài khoản và Nhân vật mới tạo ở CRYWOLF không nhất thiết trùng với ICARUS . Khi tiến hành chuyển, mọi thông tin về tài khoản, nhân vật tại ICARUS sẽ được thay thế sang CRYWOLF .